LIFE

LIFE

PATHWAY THROUGH RELIGIONS

Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında yürütülen ve beş farklı Avrupa ülkesinden 10 ortak kurumun yer aldığı “Pathway through Religions” projesinin temel amaçları: 

  • Dinler bakımından farkındalığı arttırarak, ortak bir saygı ve hoşgörü duygusunun benimsenebilmesini sağlamak 
  • Lise öğretmenlerine çok kültürlü sınıfların yönetimine ilişkin gerekli yetkinlikleri kazandırmak 
  • Öğrencilere sosyal, toplumsal ve kültürlerarası yeterlilikler kazandırmak ve ayrımcı davranışların engellenmesini sağlamaktır.

Projenin temel çıktıları: 

  • Sınıfta kültürel çeşitlilik yönetimine ilişkin öğretmenlere yönelik bir el kitabı 
  • Dinsel mekânlara ilişkin bir interaktif harita
  • Dini geleneklerin karşılaştırmalı analizi konusunda çevrimiçi eğitim kursu

Proje çıktılarına ve daha fazla bilgiye proje web sayfasından ulaşabilirsiniz:

https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/