CATCH-21

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin koordinatör olduğu, derneğimizin ortak olarak yer aldığı CATCH-21: 21th Century Skills, Changing teaching approach to higher education isimli Erasmus+ KA203 projesi 2019-2021 yıllarında uygulanacaktır. Projeye İspanya, İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Pamukkale Üniversitesi ortak olarak katkıda bulunacaklardır. Projenin amacı; üniversite öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerinin öğretilmesi için yenilikçi materyaller ve ders müfredatının geliştirilmesidir.

Projenin İlk toplantısı Italya’ da gerçekleştirildi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Koordinatörlüğünde yürütülen “21. Yüzyıl Becerileri: Yüksek Öğretimde Öğretime Yaklaşımın Değiştirilmesi” adlı Erasmus+ projesinin başlangıç toplantısı İtalya’ da 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Proje OECD tarafından 21. Yüzyıl becerileri olarak belirlenen; eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik, kendini yönlendirme, küresel ve yerel ağlar oluşturma, teknolojiyi öğrenme aracı olarak kullanma becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Proje ortakları (Türkiye, İtalya, İspanya, Bulgaristan) Smarthink srl. Merkezinde bir araya gelerek proje planı ve çıktıları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.